Privacy Statement

Refresj Refresj, gevestigd aan Burgemeester Elsenlaan 325, 2282MZ Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Refresj verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Elk bestand die je upload via ons contactformulier 

Met welk doel verwerken wij de persoonsgegevens

Refresj verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Refresj neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Refresj) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Refresj bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor de alle categorieën van persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Refresj verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Refresj gebruikt alleen technische en functionele cookies. Zie onze Cookie pagina voor meer informatie »

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je kan bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@refresj.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie alles zwart met uitzondering van je naam, geboortedatum en geboorteplaats. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Refresj neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Functionaris Gegevensbescherming

Nitin Parri is de Functionaris Gegevensbescherming van Refresj.
Hij is te bereiken via telefoon op +31 6 34 05 41 30 of via e-mail op nitin@parri.nl.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan Refresj, Burgemeester Elsenlaan 325, 2282 MZ Rijswijk, tel: 070 - 399 79 34 of per e-mail: info@refresj.nl.

Wijziging van Privacy Statement

Refresj behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Refresj adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Meer informatie? Bel Bradley!

Een dringende vraag of wil je gewoon ouderwets brainstormen?

Jouw wensen bespreken?

 1. Ontdek de mogelijkheden die Refresj jou kan bieden!
Maak een afspraak »